We help to create visual strategies.

We want to hear from you. Let us know how we can help.

Ceza Hukuku: Toplumsal Düzenin Bekçisi

Ceza hukuku, toplumun düzenini ve bireylerin güvencesini sağlamak için var olan hukuk dalıdır. Suçların tanımı, suçları işleyenlerin yargılanma süreçleri, cezaların belirlenmesi ve infazı gibi konular bu alanda ele alınır. Ancak Ceza Hukuku sadece suç ve cezaları değil, aynı zamanda bireylerin temel hak ve özgürlüklerini de korur. Adil yargılanma hakkından, masumiyet karinesine kadar birçok ilke, Ceza Hukuku'nun temel taşlarındandır. Bu alanda, bireylerin haklarını koruma ve toplumsal düzeni sağlama arasında dengeli bir yaklaşım benimsemek esastır.