We help to create visual strategies.

We want to hear from you. Let us know how we can help.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, çalışma yaşamının düzenlenmesi ve çalışanların sosyal haklarının korunması ile ilgilenir. Bu alandaki mevzuat, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlerken, iş kazaları, meslek hastalıkları, emeklilik, işsizlik ve diğer sosyal güvence konularını kapsar. Özellikle çalışma koşulları, iş sözleşmesi, işten çıkarma ve işçi hakları gibi konularda uzmanlık gerektirir.