We help to create visual strategies.

We want to hear from you. Let us know how we can help.

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, bir kişinin başka bir kişi veya kuruluş tarafından uğradığı zararın telafisi için belirlenen hukuki düzenlemeleri içerir. Kazalar, haksız eylemler veya sözleşme ihlalleri sonucu oluşan zararlar, tazminat hukuku çerçevesinde hak sahibine tazmin edilir. Bu hukuk dalı, zararın miktarını ve tazminatın nasıl hesaplanacağını belirler.