We help to create visual strategies.

We want to hear from you. Let us know how we can help.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, bireylerin veya tüzel kişiliklerin işlediği suçlar ve bu suçlara uygulanan yaptırımlarla ilgilenir. Suçun tanımı, suçluluk hali, cezaların belirlenmesi ve uygulanması gibi konular bu alanda incelenir. Ceza hukuku, toplumun düzenini, güvenliğini ve bireylerin haklarını korumayı amaçlar. Bu nedenle, suçluların haklarını korurken toplumun da güvende olmasını sağlamak için dengeli bir yaklaşımı benimser.