We help to create visual strategies.

We want to hear from you. Let us know how we can help.

Aile Hukuku

Aile Hukuku, aile içi ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan hakları düzenleyen hukuk dalıdır. Evlilik, boşanma, velayet, mal rejimi gibi konuları kapsar. Aile Hukuku, bireylerin evlilik ve aile birliği içindeki haklarını ve yükümlülüklerini belirlerken aynı zamanda çocukların korunması ve çıkarlarının gözetilmesini de amaçlar. Bu hukuk dalı, toplumun temel birimi olan aileyi koruyarak, aile içi hukuki dengeyi sağlamaya ve aile içi anlaşmazlıkların adil ve dengeli bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.