We help to create visual strategies.

We want to hear from you. Let us know how we can help.

21 Şubat, 2024

Boşanma Davası; Mal Rejiminin Tasfiyesi

Boşanma davalarında mal rejimi, çiftlerin evlilik birliği içindeki mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını belirleyen önemli bir hukuki konudur. Tü...

21 Şubat, 2024

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu Kavramları

Bilişim suçları, dijital ortamda gerçekleştirilen suçlar olarak tanımlanır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, internet ve bilgisayar sistem...

21 Şubat, 2024

Tahliye ve Kira Tespit Davaları: Son Yargıtay Kararları Işığında Bir Genel Bakış

Tahliye ve kira tespit davaları, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Bu tür davalar, genellikle kiracı...

29 Eylül, 2023

Ceza Hukuku: Toplumsal Düzenin Bekçisi

Ceza hukuku, toplumun düzenini ve bireylerin güvencesini sağlamak için var olan hukuk dalıdır. Suçların tanımı, suçları işleyenlerin yargılanma sür...

29 Eylül, 2023

Ticaret Hukuku: İş Dünyasının Pusulası

Ticaret, ekonominin kalbidir. Ancak ticari işlemler sırasında karşımıza çıkabilecek anlaşmazlıklar, sözleşmelerin karmaşıklığı ve uluslararası iş i...

29 Eylül, 2023

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: Çalışma Yaşamının Temel Taşı

Çalışma hayatı, birçok birey için hayatın önemli bir bölümünü oluşturur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bu alanda karşımıza çıkan sorunları, hakları...